Nhóm Insulin

Năm 1921 Best và Banting đã phát hiện ra insulin và đưa vào điều trị đái tháo đường. Dựa vào nguồn gốc có thể chia insulin làm hai loại: insulin có nguồn gốc động vật, insulin người; dựa vào dược động học có thể chia làm 3 loại: insulin tác dụng nhanh, insulin tác dụng thường và insulin tác dụng trung gian. Khi vào cơ thể người, insulin sẽ thông qua receptor đặc hiệu trong tế bào để làm hoạt hóa vận chuyển glucose ở màng tế bào, giúp glucose đi vào trong các tế bào, đặc biệt là tế bào gan, cơ và tế bào mỡ một cách dễ dàng.

Nhóm Insulin

Insulin cũng thúc đẩy sự tiêu thụ glucose, tăng tổng hợp glycogen ở gan và làm tăng hoạt tính của glucokinase, glycogensynthetase. Bên cạnh đó, insulin cũng làm giảm sự thuỷ phân lipid, protid nhưng đồng thời làm tăng sự tổng hợp lipid và protid từ glucid, dẫn đến làm hạ glucose máu. Insulin có thể gây dị ứng, ngứa, đau hoặc gây vã mồ hôi, hạ thân nhiệt, co giật, hôn mê khi dùng quá liều.